Witam na mojej stronie i dzi?kuj? za odwiedziny, mam nadziej? ??e jeste?? tu nieprzypadkowo. W tej cz???ci chcia??em napisa? o sobie:

Fotografi? zajmuj? si? nieprofesjonalnie, jednak jest to moja pasja, która zajmuje mi sporo czasu. Jestem wspó??za??o??ycielem „ My??lenickiej Grupy Fotograficznej MGFoto” która od czerwca ’09 ma status stowarzyszenia. W ramach dzia??alno??ci w tej grupie organizowa??em warsztaty fotograficzne. Jestem równie?? autorem zdj?? prezentowanych na wystawach w kraju i za granic? w wydawnictwach „PWN” i „PWF” w czasopismach „Poznaj ??wiat” i „National Geographic” w wydawnictwie muzycznym „Ricochet Dream USA” w gazetach lokalnych oraz na stronach WWW  promuj?cych gminy i powiaty Ma??opolski. W czerwcu ’09 wyda??em autorski album  „Ziemia My??lenicka wielk? jest artystk?” . W swoich fotografiach przede wszystkim chc? pokaza? cz??owieka a w??a??ciwie jego obecno??? w krajobrazie nawet wtedy gdy go  tam niema

 

 

Kontakt - jak by co ?:

jaworst@kr.onet.pl

GG: 6420888

kom: 0601453221

 

 

 


Strona Główna      Autor      Fotokasty      Linki